Nałęczów - DivertimentoOgólnopolska konferencja „Każdy może by skazany” Nałęczów, 25 i 26 czerwca Aleja Lipowa 16, Ewelina.Katedra Filozofii Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) zapraszają na ogólnopolską konferencję „Każdy może by skazany” Nałęczów, 25 i 26 czerwca Aleja Lipowa 16, Ewelina Otwarcie obrad w poniedziałek godzina 12

 

Program ogólnopolskiej konferencji „Każdy może by skazany”
Nałęczów, Aleja Lipowa 16,  galeria sztuki Ewelina,  25 i 26. VI. 2012


PONIEDZIAŁEK

Godzina 12. Otwarcie obrad
Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Prezes Pacyfistycznego Stowarzyszenia, Nałęczów

Godzina 12.1o. Sprawiedliwość i wolność
Prof. zw. dr hab. Jerzy Oniszczuk, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

Godzina 12.4o. PRZERWA NA KAWĘ

Godzina 13.1o. Problem wielokrotnego karania w Polsce
Mecenas Piotr Lisowski, doktorant Uniwersytetu w Białymstoku
Klinika Prawno-Medyczna, Lublin

Godzina 13.4o. Dziennik więzienny
Dr med. Majka Żywicka – Luckner, Warszawa

Godzina 14.15. DYSKUSJA

Godzina 15.15. OBIAD

Godzina 16. Skazany z punktu widzenia higieny psychicznej
Dr Anna Kryniecka-Piotrak, adiunkt w INOPiP, Uniwersytet Warszawski

Godzina 16.30. Zagrożenia płynące z artykułu 212 KK
Impresario Monika Gąsiorek, Warszawa

Godzina 17.oo. Wpływ środowiska pracy na funkcjonariuszy służby więziennej
Dr Krzysztof Mazur, b. Dyrektor Zakładu Karnego, Siedlce

Godzina 17.3o. PRZERWA NA KAWĘ

Godzina 18. Klika uwag dotyczących kondycji polskiego wymiaru sprawiedliwości
Minister Dr Grzegorz Kurczuk, Lublin


Godzina 18.3o. Warunkowe przedterminowe zwolnienie – szansa czy przywilej?
Ppłk Artur Nowosad, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego, Opole Lubelskie
 
Godzina 19. DYSKUSJA

 Godzina 2o. KOLACJA i WiECZÓR TOWARZYSKIWTOREK

Godzina 8.3o. ŚNIADANIE

Godzina 9.15.Praktyczny aspekt ustawy o biegłym lekarzu sądowym
Lek. med. Piotr Zwolski, Klinika Prawno – Medyczna, Kraśnik

Godzina 9.45. Pisma wydawane dla funkcjonariuszy służby więziennej
oraz dla więźniów
Redaktor Hanna Świeszczakowska, Siedlce

Godzina 10.15. Skazani żołnierze
Major mgr inż. Jerzy Jakiewicz, Lublin

Godzina 10.45. DYSKUSJA

 Godzina 11.3o. PRZERWA na KAWĘ

Godzina 12. Ofiary mediów
Redaktor Andrzej Ziemski, Dyrektor Instytutu Nowych Mediów
Wyższa Szkoła Zarządzanie Personelem, Warszawa

Godzina 12.3o. Wychowankowie i wychowawcy Ośrodka Socjoterapeutycznego Wspólny dom  w Wildze – skazani z wyboru
Wicedyrektor  Ośrodka Marcin Makaruk, Wilga

Godzina 13. Wykluczenie przez pomówienie i plotkę
Dr Andrzej Mazierski, Prezes Stowarzyszenia Jutro Nałęczów, Nałęczów

Godzina 13.3o. DYSKUSJA

Godzina 14.15. OBIAD

Godzina 15.  Tołstojowska krytyka instytucji państwowych
Dr Małgorzata Derc, Wyższa Szkołą Bankowa, Toruń

Godzina 15.30. Artyści i pisarze za kratami
Jan Stępień, pisarz- artysta,  członek ZLP i SEC, Nałęczów

Godzina 15.45. Opresyjność systemów politycznych
Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, WSZM i UW

Godzina 16. DYSKUSJA

Godzina 16.30. PRZERWA na KAWĘ

Godzina 17.15. Niesprawiedliwość na fali społecznego oburzenia
Dr habil. Jacek Breczko, Akademia Medyczna, Białystok

Godzina 17.45. Sądownictwo omylne i bezkarne
Doc. dr Ryszard  Radwiłowicz, Wyźsza Szkoła Menedżerska, Legnica

Godzina 18.15. Potknięcie i skazanie – paradoksy w życiu codziennym
Dr Katarzyna Karaskiewicz, Wyższa Szkoła Humanistyczna
 im. B. Prusa, Warszawa

Godzina 18.45. Sprawa Gorgonowej a współczesność
Dr Tadeusz Mędzelowski,  Wiceprzewodniczący Pacyfistycznego Stowarzyszenia Tarnów

DYSKYSJA 19.15

Godzina 2o. Zamknięcie obrad – Maria Szyszkowska i Piotr Lisowski

Godzina 20.15 KOLACJA i WIECZÓR TOWARZYSKIŚRODA

Godzina 7-10 ŚNIADANIE