Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. J Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wielokrotne wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu. Jedynym wyjątkiem są organizatorzy imprez które są na fotografiach - jednak pod warunkiem że Nałęczów.Net znalazł się na materiałach promocyjnych jako patronat medialny.

Hardworkes loty balonem

WA-WA Piaskowanie, szkiełkowanie

strony internetowe Lublin

Nałęczów- Dzień SenioraJubileusz nałęczowskiego Związku Emerytów i Rencistów

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nałęczowie 3 października 2012 roku świętował 40-lecie swojej działalności. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej Nałęczowskiego Ośrodka Kultury pod patronatem Burmistrza Nałęczowa. Na jubileusz przybyli :burmistrz p. Andrzej Ćwiek, wieceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie p. Alina Gucma, sekretarz Zarządu Okręgowego w Lublinie p. Genowefa Kulczycka, Honorowy przewodniczący Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych p. Andrzej Szałach, Radni Rady Miejskiej, prezesi, dyrektorzy różnych instytucji i placówek, seniorzy, młodzież z WTZ z opiekunami, mieszkańcy.

 Wystąpienie okolicznościowe wraz z prezentacją wizualną przedstawiła przewodnicząca Oddziału Maria Rzeczyca.

Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia, dyplomy uznania i statuetki „Dla Przyjaciela”. Dużą Złotą Odznakę Honorową PZERiI otrzymały: Urząd Miasta Nałęczów, Nałęczowski Ośrodek Kultury, Nałęczowskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji. Małe Złote Odznaki Honorowe otrzymały: p. Irena Samoń i p. Teresa Korzeniewska. Dyplomy uznania i statuetki otrzymali: prezes Banku Spółdzielczego p. Grzegorz Bednarczyk, prezes Uzdrowiska Nałęczów p. Wojciech Gucma, właściciel Zakł. Budowy Wodociągów i Kanalizacji p. Marek Zadura i właściciel „Piekarni” p. Krzysztof Zubrzycki.

Było mnóstwo ciepłych słów, życzeń, upominków, kwiatów. Odczytane były Listy Gratulacyjne od Marszałka Województwa Lubelskiego p. Krzysztofa Hetmana, od Starosty Puławskiego p. Witolda Popiołka, od Przewodniczącej PZERiI , Zarządu Głównego z Warszawy p. Elżbiety Arciszewskiej, od dyr. PCPR –u z Puław p. Małgorzaty Zawadzkiej – Suszek. Między częścią oficjalną a artystyczną była tzw. przerwa kawowa. W części artystycznej wystąpiła „Kapela Staśka Wielanka” z Warszawy.

Ogromną pomoc przy organizacji obchodów otrzymaliśmy od  dyr. NOK p. J. Sawy – Bednarczyk i od pracowników tej placówki oraz od dyr. Biblioteki Publicznej p. Katarzyny Wójcik. Sponsorami byli : burmistrz Nałęczowa p. A.Ćwiek, prezes BS p. G. Bednarczyk, prezes Nałęczowskiego Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji p. K. Wójtowicz .

 Maria Rzeczyca

 


Nałęczów- Dzień Seniora

Projektowanie stron internetowych Lublin

Strony www Lublin

Losowe artykuły

PLSP Nałęczów fotki od Artatelie

PLSP NałęczówFotografie nadesłane na nieistniejące forum absolwentów PLSP w 2006roku.

Więcej…

KW Prawo i Sprawiedliwość

Nałęczów - KW Prawo i SprawiedliwośćNałęczów nowych możliwości – KW Prawo i Sprawiedliwość - kandydat na burmistrza Witold Misiuda-Rewera i kandydaci do Rady

Więcej…

Losowe artykuły

Michał Pudełko - cz.2

Michał Pudełko nałęczowski rzeźbiarz wieloletni dyrektor PLSP NałęczówKolejne zdjęcia z albumu Michała Pudełko - rzeźbiarza i dyrektora nałęczowskiego liceum plastycznego.

Więcej…

PLSP Nałęczów - od Sylwii Dolnej

Liceum Plastyczne NałęczówFotki od Sylwii Dolnej - stare fotki z dawnego forum absolwentów PLSP Nałęczów

Więcej…