Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Dzień Inwalidy w NOK w NałęczowieŚwiatowy Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych uroczystość w Nałęczowskim Ośrodku Kultury

  
  17 kwietnia 2013 roku świętowaliśmy Światowy Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych. Uroczystość ta zorganizowana była przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Nałęczowie  oraz Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne.
Młodzież i niepełnosprawne osoby dorosłe oraz mieszkańcy Nałęczowa zgromadzili się przy pomniku Bł. Jana Pawła II. Tu wspólnie z księdzem Leszkiem Berezeckim      ( opiekunem niepełnosprawnych), odmówiona została modlitwa i zapalone znicze. Następnie wszyscy przeszli do budynku Nałęczowskiego Ośrodka Kultury, gdzie w sali widowiskowej odbyła się część oficjalna i artystyczna, prowadzona przez Marię Rzeczycę oraz Magdalenę Stasiak – Toruń. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: zastępca burmistrza pan Artur Rumiński, prezes Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych pani Alicja Jankiewicz, dyrektor PCPR w Puławach pani Małgorzata Suszek – Zawadzka, ksiądz Leszek Berezecki, dyrektor NOK pani Jadwiga Sawa – Bednarczyk, prezes Zarządu Nałęczowskiej Spółki Handlowej pani Kazimiera Wójtowicz, dyrektorzy szkół, kierownicy, seniorzy. Na sali znalazły się  cztery pokolenia : przedszkolacy, młodzież, osoby wieku dojrzałego i seniorzy.
W części artystycznej wystąpiły sześciolatki z Przedszkola im. S.Żeromskiego, młodzież niepełnosprawna  z „Ośrodka Szkolno – Wychowawczego” z Kębła, młodzież  „Środowiskowego  Wsparcia  Pinokio z Poniatowej” ,  Uczestnicy Terapii Zajęciowej z Poniatowej i Uczestnicy Terapii Zajęciowej z Nałęczowa. Występy przedszkolaków  a także młodzieży niepełnosprawnej zachwyciły widzów, dostar-czyły wielu niezapomnianych wzruszeń . Były gorące brawa widowni. Artyści nagrodzeni zostali dyplomami i dużymi kuferkami wypełnionymi słodyczami. Po występach niepełnosprawni spotkali się na herbacie, sokach i pysznych słodkościach. Kierujemy podziękowania do Pana Burmistrza za ufundowanie słodyczy, ciasta, soków i gorących napojów. Zaproszonym Gościom dziękujemy za upominki, a wszystkim Widzom za stworzoną przyjazną atmosferę.

Maria Rzeczyca
Nałęczów - 15 lat Prywatnej Szkoły Muzycznej im. Paderewskiego