Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Międzynarodowy Dzień  Inwalidy i osób niepełnosprawnych w NałęczowieMiędzynarodowy Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych w Nałęczowskim Ośrodku Kultury

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Nałęczowie we współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej przy Nałęczowskim Stowarzyszeniu Charytatywnym zorganizowały obchody Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych w dniu 23 kwietnia 2014 roku. Młodzież  niepełnosprawna i mieszkańcy spotkali się w Parku Zdrojowym przy Pomniku bł. Jana Pawła II z księdzem Leszkiem Berezeckim (opiekunem niepełnosprawnych) na wspólnej modlitwie. Zapalono znicze. Następnie wszyscy przeszli do Nałęczowskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się część oficjalna i artystyczna.

Z zaproszonych gości byli: burmistrz Nałęczowa p. Andrzej Ćwiek, który sponsorował upominki i przyjęcie, dyrektor PCPR p. Małgorzata Suszek – Zawadzka, kierownik Oddziału do Spraw Rehabilitacji – p. Krystyna Matraszek, ksiądz Leszek Berezecki, w-ce prezes TPN p. Regina Wojno, dyrektor NOK p. Jadwiga Sawa-Bednarczyk, dyrektor Biblioteki Publicznej p. Katarzyna Wójcik, redaktor naczelna „Gazety Nałęczowskiej” p. Bogumiła Wartacz, dyrektor Przedszkola im. Adasia Żeromskiego – p. Jolanta Madejska wraz z nauczycielami i przedszkolakami, delegacja seniorów z przewodniczącą Janiną Piwkowską z Koła PZERiI z Gutanowa, seniorzy z Klubu „Jesienni Entuzjaści” . Gości witały: przewodnicząca Oddziału Rejonowego p. Maria Rzeczyca i prezes Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego p. Magdalena Stasiak – Toruń. Imprezę poprowadziły terapeutki WTZ- pp. Monika Głowacka i Anita Kopińska. Głos zabrał burmistrz p. A. Ćwiek. Przekazał życzenia skierowane do niepełnosprawnych. Pani M. Suszek Zawadzka zaprezentowała program pomocy dla niepełnosprawnych i ich realizację dla powiatu puławskiego. Na obchody przybyła delegacja gimnazjalistów z życzeniami i kwiatami.                                                                           

Część artystyczną rozpoczęli najmłodsi. Wystąpiły trzy grupy przedszkolaków. Dzieci dostarczyły wiele radości swoimi występami. Były gromko oklaskiwane przez publiczność. Również młodzież niepełnosprawna z Poniatowej – grupa „Victis” i z WTZ „Grupa Teatralna Maguta” oraz zespół „Sympatyczni” WTZ     z Nałęczowa zaprezentowały ciekawe programy artystyczne, które nagradzane były brawami. Wszystkie zespoły otrzymały upominki w postaci kuferków wypełnionych słodyczami, radioodtwarzaczy i dyplomów. Niepełnosprawni po występach byli podejmowani przez seniorów z Oddziału Rejonowego ciastem, ciepłymi napojami i sokami. W holu NOK młodzież niepełnosprawna wystawiła swoje prace – ozdoby i przedmioty użytkowe, które można było zakupić i zasilić konto stowarzyszeń.

W spotkaniu uczestniczyli pp. Marek Bartkowiak i Grzegorz Wójcik, którzy fotografowali uroczystość.Nałęczów - Międzynarodowy Dzień Inwalidy i osób niepełnosprawnych w Nałęczowskim Ośrodku Kultury

strony internetowe Lublin

strony responsywne Lublin

strony internetowe Puławy