Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Obchody Europejskiego Dnia Seniora 2014 w Nałęczowie14 kwietnia 2016 r. zorganizowane zostały uroczystości związane z obchodami Światowego Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych

przez Oddział Rejonowy  Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej. Prezes Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego p. Magdalena Stasiak-Toruń zaprosiła na tę uroczystość uczestników WTZ z Po-niatowej, młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego z Kębła oraz młodzież ze środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” z Poniatowej. Uczestnikami obchodów była młodzież z WTZ w Nałęczowie, grupa „Sympatyczni”. Zaproszeni zostali podopieczni z Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczego dla psychicznie i nerwowo chorych z willi „Tolin” oraz z Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Celejowie. Ponadto zostali zaproszeni dyrektorzy szkół wraz z delegacjami młodzieży.

Uroczystość rozpoczęto przy pomniku św. Jana Pawła II modlitwą, zapaleniem zniczy. Uroczystość poprowadził opiekun duchowy młodzieży niepełnospra -wnej ks. Leszek Berezecki.  Dalsza część imprezy odbyła się w sali widowisko- wej Nałęczowskiego Ośrodka Kultury. Wszystkie miejsca były zajęte, co świadczy o pozytywnym zainteresowaniu problemami osób niepełnosprawnych.

Pośród gości zaproszonych byli: zastępca burmistrza p. Artur Rumiński, dyrektor PCPR w Puławach p. Małgorzata Suszek – Zawadzka, ksiądz Leszek Berezecki, kierownik MOPS – u p. Maria Krupa, kierownik GOPS –u z Wąwolnicy p. Jolanta Pruchniak, dyrektorzy szkół, przedszkola (pp. Dorota Strużyńska, Magdalena Wenerska, Jolanta Madejska, Anna Szczesna, Jerzy Rosiak)  prezes TPN p. Jerzy Sołdek, dyrektor NOK p. Jadwiga Sawa – Bednarczyk, przedstawiciel Uzdrowiska Nałęczów p. Grzegorz Łoza, przedstawiciel Banku Spółdzielczego p. Gabriela Czerniec.                                                                        

W części oficjalnej głos zabrała przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI p. Maria Rzeczyca, a następnie zaproszeni goście. Były piękne życzenia pod adresem osób niepełnosprawnych, ich rodziców, opiekunów, wychowawców, okraszone wiązankami kwiatów. W części artystycznej wystąpił Zespół Śpiewaczy „ Niezapominajka” dedykując piosenki niepełnosprawnym. Na scenie pojawiły się cztery zespoły młodzieży niepełnosprawnej z przygotowanymi spektaklami. Były one przepiękne i dostar-czyły widzom ogromnych wzruszeń. Każda grupa otrzymała upominki ufundo-wane przez burmistrza p. Andrzeja Ćwieka. Po zakończeniu uroczystości młodzież i dorośli zostali ugoszczeni ciastem, słodyczami, kawą, herbatą, owocami, sokami, woda mineralną.

Młodzież niepełnosprawna wystawiła na kiermaszu swoje prace rękodzielnicze, które zaoferowała do sprzedaży. Były trzy stoiska z pięknymi ozdobami, rysunkami, biżuterią.

Organizatorzy serdecznie dziękują burmistrzowi p. Andrzejowi Ćwiekowi za przekazane pieniądze na upominki i przyjęcie. Również podziękowania kierujemy pod adresem dyrektor NOK p. Jadwigi Sawy – Bednarczyk i pracowników tej placówki.

M. Rzeczyca


 

strony internetowe Lublin