Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Pola za więżą ciśnień, widok na Nałęczów od południa, Lasek Zakładowy - mocno wiało a słońce pojawiało się i kryło za chmurami.

Pamiętam że kilka lat temu kiedy tworzono plan zagospodarowania gminy nałęczów mówiono o tych polach - tu nigdy nie miała powstać jakakolwiek zabudowa. Od wieży ciśnień do granicy naszej gminy nie jest zbyt daleko - praktycznie do lasu. Nałęczów jako miejscowość uzdrowiskowa niestety nie panuje nad swoim rozwojem - rozbudową bez ograniczeń. Teraz widać że pojawiają się tu pierwsze nowe budynki.

Ogólnie zakładano w studium rozwoju gminy  że zabudowa ma być skoncentrowana - bo doprowadzenie mediów jest nieopłacalne, ale też chciano chronić walory uzdrowiskowe.

Te pola są piękne i pozostanę takie dopóki nie pojawi się tu asfaltowa nawierzchnia dróg. Teraz można spacerować i jeździć rowerem bez strachu że nagle nadjedzie samochód.

 

Dolna krawędź tego lasu to granica naszej gminy już teraz prawie cała jest zabudowana. Z tego co pamiętam jeszcze za czasów burmistrza Wójcika na sesji Rady Miasta była duża dyskusja czy przekształcać te działki w budowlane. Rolnicy - mieszkańcy naszej gminy sprzedali część z nich a nowi właściciele wystąpili o przekształcenie na budowlane. Nie było jeszcze wtedy regulacji że działki rolne może kupować tylko rolnik.

Teren jest odludny i piękny. Kupują takie działki miłośnicy tego piękna, ale wystarczy jeden nowy budynek żeby pojawiły się kolejne. Jeśli to domy wyłączni weekendowe to ludzie ci nawet nie płacą tu podatków.

 

projektuję responsywne strony internetowe Lublin

strony www Lublin