Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Jerzy Jakiewicz - List do mieszkańców gminy i miasta Nałęczów Jerzy Jakiewicz - List do mieszkańców gminy i miasta Nałęczów

SZANOWNI PAŃSTWO

Nałęczów jest wyjątkowym uzdrowiskiem, niestety obecnie zaniedbanym.  Wymaga dobrego gospodarza, który wyciągnąłby je z zadłużenia spowodowanego nieekonomicznym zarządzaniem i przywrócił jego dawną świetność. Tu nie jest potrzebny ktoś, za kim kryją się powiązania partyjne. Burmistrz powinien być bezpartyjny. Miasto i gmina potrzebują osoby, która nie jest uwikłana w  układy oraz interesy uniemożliwiające swobodne działania na rzecz mieszkańców.   Jestem człowiekiem spoza tutejszych grup nacisku, a więc wolnym od zobowiązań wobec kogokolwiek, gotowym do działań na rzecz  Wspólnoty Nałęczowskiej. Kandyduję  nie  dla  zaszczytów  lecz  z  oburzenia. Chciałbym przeprowadzić zmiany nie zza biurka. Dobry gospodarz zna drogi gminne i wie, jak zmniejszać trudności życia codziennego. Wie jak przeciwdziałać biedzie na swoim terenie, bezrobociu oraz krzywdzie ludzi i zwierząt.

     Zdaję sobie sprawę, że na przykład  brakuje chodników,  oświetlenia, niezbędna jest likwidacja zlewni ścieków komunalnych przy ulicy Dulębów. Zaczyna też brakować zieleni, czy miejsc dla dzieci w przedszkolach oraz parkingów. Wiem – jako społecznik , że należy usprawnić pracę urzędu gminnego, zlikwidować przejazdy TIR-ów przez miasto. Należy przeanalizować sposób funkcjonowania straży miejskiej. Będę organizował, o ile mnie Państwo wybierzecie,  cykliczne spotkania z mieszkańcami miasta i gminy. Jestem otwarty na Państwa propozycje. Jako bratanek Eweliny Bartosiewicz znam miasto i gminę od ponad 40 lat. Stawiam na współpracę, porozumienie, walkę o coś a nie z kimś.

Szczególnie zależy mi na tym, by urząd burmistrza kojarzył się z uczciwością i bezinteresownością wobec mieszkańców, byśmy wspólnie  działali na rzecz naszego miasta i gminy niezależnie od stanu posiadania i poglądów politycznych.
   
Dlatego proszę, aby w dniu 21 listopada oddać na mnie swój głos.                                                                                     Z  poważaniem JERZY JAKIEWICZ

 

strony internetowe Lublin Puławy