Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Prawdziwym ewenementem w historii OSP w Nałęczowie była współpraca z istniejącymi w uzdrowisku szkołami. Na początku lat 70. XX w. zorganizowano jedenastoosobową  żeńską drużynę pożarniczą w Zespole Szkół Zawodowych Centrali Rolniczej „Samopomoc Chłopska”.

Nowoczesny budynek u zbiegu ulic Spółdzielczej i Lasockiego, otoczony dużą przestrzenią, wykorzystaną na boiska, trawniki oraz nasadzenia krzewów i drzew zaspokajał potrzeby edukacyjne licznych roczników uczniów. Wyposażone w nowinki techniczne gabinety, duża biblioteka, świetnie przygotowana kadra nauczycielska, wzorująca się na osiągnięciach dawnej „spółdzielczej” szkoły Zygmunta Chmielewskiego, mieszczącej się niegdyś w willi „Starówka” w Wąwozie Chmielewskiego, sprawiały, że placówka należała do przodujących szkół w regionie. Fotografia przedstawiająca skład żeńskiej drużyny z listopada 1972 r pozwala nam poznać umundurowanie bojowe uczennic, składające się ze spodni i bluzy przepasanej pasem, wysokich butów oraz kasków ochronnych na głowie. Dziewięć miesięcy wcześniej (luty 1972) ówczesny dyrektor  Zespołu Szkół mgr Stanisław Krupa powołał w placówce oddział samoobrony, składający się z dziewięciu służb specjalistycznych. Dowództwo oddziału powierzono porucznikowi rezerwy mgrowi Janowi Paluchowi , wykładającemu w szkole PW,PO i PS. Dziewczęta z drużyny pożarniczej  musiały zaznajomić się  z obsługą sprzętu pożarniczego, prowadziły też działalność propagandowo-prewencyjną. Trzy lata później powstała w szkole młodzieżowa drużyna męska.


Kronika Jana Palucha gromadzi fotografie z  bardzo interesujących ćwiczeń pokazowych, jakie odbyły się przy szkole  jesienią 1972 roku. Ćwiczenia młodzieży obserwował kilkunastoosobowy zespół zaproszonych gości. Na boisku szkolnym urządzono pokaz „pożaru” urządzeń sportowych, zaprezentowano urządzenia do gaszenia pożaru :wiaderka, konewki i węże strażackie, zorganizowano przy użyciu wozu strażackiego symulację ratowania ludzi z płonącego budynku (zjazd z drugiego piętra po rozciągniętych  mocnych tkaninach)


Ćwiczenia zakończyła defilada prowadzona przez mgra Jana Palucha z udziałem wszystkich służb. Nie zapomniano też o tradycyjnym poczęstunku – żołnierskiej grochówce serwowanej  z wielkiego kotła.
W latach osiemdziesiątych (1983) ponownie powołano żeńską młodzieżową drużynę pożarniczą, której członkinie otrzymały od Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP kompletne umundurowanie. Dziewczęta z tej drużyny  chętnie uczestniczyły w szkoleniach  z zakresu zapobiegania pożarom, często wykonywały też gazetki szkolne o tematyce pożarniczej. W r. szkolnym 84/85 uczestniczyły w zawodach drużyn młodzieżowych.  Ich  troskliwy opiekun był kilkakrotnie nagradzany za ofiarną pracę z młodzieżą, m.in. odznaczony na Zjeździe Gminnym OSP Nałęczów w 1987 roku. [ Na podstawie informacji zawartych w wydawnictwie jubileuszowym, relacji wdowy po J. Paluchu pani Ireny Paluch oraz  albumów domowych państwa Paluchów]


 

WDŁ

projektuję responsywne strony internetowe Lublin

strony www LublinFotografie:
1. Budynek Zespołu Szkół Zawodowych Centrali Rolniczej „Samopomoc Chłopska”, lata 60. XX w., Fot. W. Malicki. Ze zbiorów pp. Paluchów
2. Dyr. Stanisław Krupa w otoczeniu młodych strażaczek, 1972. Ze zbiorów pp. Paluchów
3. Przygotowanie do ćwiczeń we współpracy z OSP, 1972. Ze zbiorów pp. Paluchów
4. Dzielne strażaczki  walczące z pożarem , 1972. Ze zbiorów pp. Paluchów
5. Karkołomne ćwiczenia w ratowaniu ludzi z II pietra  płonącego budynku, 1972. Ze zbiorów pp. Paluchów
6. Radosna defilada drużyny przeciwpożarowej po jesiennych ćwiczeniach przy szkole, 1972. Ze zbiorów pp. Paluchów
7. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z opiekunem Janem Paluchem, marzec 1985. Fot. W. Malicki, ze zbiorów pp. Paluchów
8. Jan Paluch odbiera odznaczenie w towarzystwie strażaków na Gminnym Zjeździe OSP w Nałęczowie, 1987. Fot. St. Łysiak. Ze zbiorów pp. Paluchów
9. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza , na fot. z dyr. Zdyblem i opiekunem J. Paluchem ,w Zespole Szkól Zawodowych im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie, 1988. Ze zbiorów pp. Paluchów
10.  Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z opiekunem Janem Paluchem przed budynkiem szkoły, maj 1991 roku. Ze zbiorów pp. Paluchów