Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Droga ma być poszerzona do 6 metrów i ma być chodnik. Moim zdaniem inwestycja niepotrzebna i zupełnie nie w uzdrowiskowym charakterze Nałęczowa.

Większy ruch na ul. Polnej jest dwa razy w ciągu dnia - rano kiedy podwożone są dzieci do przedszkola i po południu kiedy rodzice je zabierają. W innych godzinach ta uliczka jest całkiem pusta. Wiem bo mieszkam niedaleko i chodzę nią codziennie.

Inwestycja ta była planowana jeszcze za poprzedniego burmistrza i wtedy Liceum Plastyczne zgodziło się oddać część swojej działki na jej realizacje. Uważam że jeśli potrzebny był chodnik to mógł on być zlokalizowany za drzewami, a sama uliczka zamieniona na jednokierunkową.

W poprzednim roku z inicjatywy Marka Axentowicza powstała grupa która chciała swoim doświadczeniem dzielić się z nowym Burmistrzem i wpływać na działania pro uzdrowiskowe. W skład tej grupy weszli architekci Jadwiga Jamiołkowska i Bolesław Stelmach a także nałęczowski rzeźbiarz Marian Pudełko. Odbyło się kilka spotkań tej grupy z Burmistrzem Nałęczowa. Uczestniczyłem w nich jako twórca tego portalu.

Rozmowy dotyczyły m.in parku, Poniatówki, terenu po PKS którego projekt był krytykowany. Pan Stelmach proponował też przeprojektowanie tego terenu - bez kosztów ze strony nałęczowa - tak żeby było więcej zieleni. 

Była także propozycja żeby nie poszerzać ulic, a stworzyć system uliczek jednokierunkowych.

Profesor Stelmach proponował także że zaprosi do Nałęczowa znanego architekta który pomógłby wprowadzić rozwiązania najlepsze dla Nałęczowa. Warunkiem było przeprojektowanie terenu po PKS tak żeby wpisywał się on w uzdrowiskowy charakter naszego miasteczka. Wydawało mi się że wszystko idzie w dobrym kierunku...

Niestety wyszło inaczej. Projekt placu został zmieniony ale nie wiem przez kogo - wyszła totalna kaszana ... Wizualizacje nie były tak tragiczne jak rzeczywistość. Pusty plac z wizualizacji w praktyce zastawiony jest samochodami - i to jest wizytówka centrum Nałęczowa

Uważam że wąska droga jest bezpieczniejsza - zwyczajnie wymaga mniejszych prędkości i uwagi. Chodnik można było zrobić za drzewami. Po poszerzeniu może tu być niebezpiecznie bo kierowcy będą jeździć dużo szybciej.

 

 

 

projektuję responsywne strony internetowe Lublin

strony www Lublin